کارگاه آموزشی نسل نوین دستگاه نشر القایی پلاسما (ICP) - Microwave plasma atomic emission (MP-AES)


شامل دو بخش تئوری و عملی

تاریخ: در روزهای برگزاری کنگره (روز و ساعت دقیق برگزاری کارگاه به زودی اعلام خواهد شد)

تاریخ:
برگزار کننده:
محل برگزاری:
محل کنگره
نشانی اینترنتی:
حق ثبت نام:
500000 ریال
ظرفیت:
15
مهلت ثبت نام:
 
ثبت نام در این کارگاه

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - high performance liquid chromatography (HPLC)


شامل دو بخش تئوری و عملی
تاریخ: در روزهای برگزاری کنگره (روز و ساعت دقیق برگزاری کارگاه به زودی اعلام خواهد شد)
 

تاریخ:
برگزار کننده:
محل برگزاری:
محل کنگره
نشانی اینترنتی:
حق ثبت نام:
500000 ریال
ظرفیت:
15
مهلت ثبت نام:
 
ثبت نام در این کارگاه

کارگاه آموزشی آنالیز بافت


شامل دو بخش تئوری و عملی
تاریخ: در روزهای برگزاری کنگره (روز و ساعت دقیق برگزاری کارگاه به زودی اعلام خواهد شد)

تاریخ:
برگزار کننده:
محل برگزاری:
محل کنگره
نشانی اینترنتی:
حق ثبت نام:
500000 ریال
ظرفیت:
15
مهلت ثبت نام:
 
ثبت نام در این کارگاه

کارگاه آموزشی نحوه نگارش و ارسال مقاله پژوهشی ISI و رفرنس نویسی با برنامه Endnote


شامل بخش تئوری
تاریخ: در روزهای برگزاری کنگره (روز و ساعت دقیق برگزاری کارگاه به زودی اعلام خواهد شد)

تاریخ:
برگزار کننده:
محل برگزاری:
محل کنگره
نشانی اینترنتی:
حق ثبت نام:
500000 ریال
ظرفیت:
20
مهلت ثبت نام:
 
ثبت نام در این کارگاه

کارگاه آموزشی تولید شیر ESL)Extended shelflife)


شامل بخش تئوری

روز و ساعت دقیق برگزاری کارگاه به زودی اعلام خواهد شد

تاریخ:
برگزار کننده:
محل برگزاری:
محل کنگره
نشانی اینترنتی:
حق ثبت نام:
500000 ریال
ظرفیت:
20
مهلت ثبت نام:
 
ثبت نام در این کارگاه

کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه اکسی تست oxitest و آنالیزور نیتروژن NDA


تاریخ:
1396/11/25 تا 1396/11/26
برگزار کننده:
محل برگزاری:
محل کنگره
نشانی اینترنتی:
حق ثبت نام:
0 ریال
ظرفیت:
25
مهلت ثبت نام:
 
ثبت نام در این کارگاه