هزینه‌های ثبت نام

  دانشجویان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات اعضای انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی شرکت کنندگان آزاد
هزینه ثبت نام بدون تاخیر 2000000 ریال 3000000 ریال 1500000 ریال 3500000 ریال
هزینه ثبت نام با تاخیر 2400000 ریال 3600000ریال 1800000 ریال 4200000 ریال
ثبت نام غیر حضوری همراه با گواهی ارائه مقاله بدون پکیج کنگره 1000000 ریال 1500000 ریال 750000 ریال 1750000 ریال
ثبت نام غیرحضوری همراه با گواهی ارائه مقاله با ارسال پکیج کنگره 1500000 ریال 2000000 ریال 1250000 ریال 2250000 ریال
ثبت نام با تاخیر مشمول 20 درصد افزایش حق ثبت نام می‌شود.
هر ثبت نام کننده می تواند دو مقاله (به عنوان نگارنده اول) به کنگره ارسال نماید. ثبت نام کننده برای ارسال بیش از دو مقاله (به عنوان نگارنده اول) باید به ازای هر مقاله 750000 ریال، علاوه بر حق ثبت نام اولیه به حساب کنگره واریز نماید. بدیهی است حضور ثبت نام کننده به عنوان نگارنده دوم به بعد در مقاله‌های دیگر محدودیتی ندارد.
در صورتی که عضو انجمن نیستید، با عضویت در انجمن از طریق سایت انجمن علوم و صنایع غذایی ایران می توانید از تخفیف هزینه ثبت برای اعضای انجمن برخوردار شوید. توجه فرمایید که شماره حساب واریز حق عضویت در انجمن از شماره حساب واریز حق ثبت نام کنگره مجزاست و شماره حساب مربوط به حق عضویت در سایت انجمن آمده است.
ثبت نام کنندگان محترم لازم است مبلغ حق ثبت نام را به شماره حساب 955079442 بانک تجارت به نام انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی مازندران واریز نموده و فیش مربوط را در سایت ثبت نمایند.
  • هزینه ثبت نام بابت کتابچه برنامه کنگره، لوح فشرده حاوی مقالات و پذیرایی بین جلسات (تنها برای فرد ثبت نام کننده) است.
  • متقاضیان محترم می توانند فرم عضویت را از سایت انجمن به آدرس www.ifsta.ir دریافت و مدارک مربوطه را از طریق ایمیل یا فکس به انجمن ارسال نمایند. کد عضویت در انجمن علوم و صنایع غذایی ایران حداکثر 48 ساعت پس از دریافت مدارک صادر خواهد شد.
  • در صورتی که کل مقالات شرکت کننده‌ای پذیرفته نشود و تمایل به شرکت در کنگره نداشته باشد، در صورتی که یکماه قبل از برگزاری کنگره، درخواست خود را برای عودت هزینه ثبت نام به دبیرخانه کنگره ارسال کرده باشد، هزینه ثبت نام پس از کسر 50 درصد (یک ماه بعد از برگزاری کنگره) عودت خواهد شد.
  • دانشجویان باید تصویر کارت دانشجویی معتبر یا مدرکی دال بر اشتغال به تحصیل خود را هنگام ثبت نام ارسال نمایند، چنانچه مدرک دانشجویی معتبر نباشد، ثبت نام به صورت آزاد صورت خواهد گرفت. مقتضی است دانش آموختگان محترم به این موضوع توجه نمایند.