محورهای کنگره

  • روشهای نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
  • روشهای کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات
  • سلامت، بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
  • غذاهای فراسودمند
  • کاربرد اسانس‌ها و عصاره‌های طبیعی در صنایع غذایی
  • امنیت و ایمنی موادغذایی
  • مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
  • راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی
  • فرمولاسیون نوین مواد غذایی
  • نگهدارنده های طبیعی مواد غذایی