اعضای کمیته داوران

دکتر محمدحسین عزیزی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدعلی رضوی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهدی کدیور
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر اصغر خسروشاهی اصل
دانشگاه ارومیه
دکتر بابک قنبرزاده
دانشگاه تبریز
دکتر کرامت الله رضائی
دانشگاه تهران
دکتر مهرداد نیاکوثری
دانشگاه شیراز
دکتر جواد توکلی
دانشگاه جهرم
دکتر سهیلا زرین قلمی
دانشگاه زنجان
دکتر اشرف گوهری اردبیلی
دانشگاه همدان
دکتر محمد حجتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
دکتر حمید رضا اخوان
دانشگاه شهید با هنر کرمان
دکتر حسن خوش قلب
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر یحیی مقصودلو
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مسعود رضائی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر امیر پور فرزاد
دانشگاه گیلان
دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر زینب رفتنی امیری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر جمشید فرمانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر رضا فرهمندفر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمدرضا کسایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر جعفر محمد زاده میلانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر علی معتمد زادگان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سید جعفر هاشمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سید رضا طباطبایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سیدعلی جعفرپور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سکینه یگانه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر رسول کدخدائی
پژوهشکده علوم و صنایع غذائی مشهد
دکتر محمد حسن ایکانی
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
دکتر مهرناز امینی فر
پژوهشگاه استاندارد
دکتر سید رضا حجازیان
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مازندران
دکتر الناز میلانی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی
دکتر غلامرضا پازوکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ایران عالم زاده
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر امیر الهامی راد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
دکتر مریم قراچورلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر محمدرضا کوشکی
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر زربخت انصاری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر بهرام شهره
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر وحید اکبرپور
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حسین صادقی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر سید احمد شهیدی
دانشگاه آزاد آیت الله آملی
دکتر مهرداد قوامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر سارا جعفریان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دکتر حمید توکلی پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دکتر علی محمدی ثانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
دکتر اسماعیل عطاء صالحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
دکتر محمد احمدی
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی
دکتر حسین استیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
دکتر مریم میزانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر فرزانه وهاب زاده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر احمدرضا رئیسی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محسن برزگر
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدعلی سحری
دانشگاه تربیت مدرس
دکترحسن احمدی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره حمیدی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سلیمان عباسی
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید فخرالدین حسینی
دانشگاه تربیت مدرس نور
دکتر منوچهر وثوقی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا روستا
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی اکبر غلامحسن پور
دانشگاه جهرم
دکتر محمد تقی گلمکانی
دانشگاه شیراز
دکتر مرجان مجدی نسب
دانشگاه شیراز
دکتر محبوبه فضائلی
دانشگاه شیراز
دکتر سمیه رحیمی
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
دکتر مجید جوانمرد
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
دکتر شهرام بیرقی طوسی
پژوهشکده جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر مجید هاشمی
پژوهشکده جهاد دانشگاهی مشهد
دکتر حسن برزگر
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
دکتر حسین جوینده
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
دکتر رضا رضایی مکرم
دانشگاه تبریز
دکتر محمود صوتی خیابانی
دانشگاه تبریز
دکتر جلال دهقان نیا
دانشگاه تبریز
دکتر علی ایاسه
دانشگاه تبریز
دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی
دانشگاه تبریز
دکتر امیر دارایی
دانشگاه همدان
دکتر زهرا پیراوی ونک
پژوهشگاه استاندارد
دکتر فرزانه انصاری
پژوهشگاه استاندارد
دکتر کوشان نایب زاده
دانشگاه شهید بهشتی
دکتر هادی الماسی
دانشگاه ارومیه
دکتر محمد علیزاده خالدآباد
دانشگاه ارومیه
دکتر محسن اسمعیلی
دانشگاه ارومیه
دکتر فرامرز خدائیان چگینی
دانشگاه تهران
دکتر محسن لبافی مزرعه شاهی
دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا عسکری
دانشگاه تهران
دکتر حسین کیانی
دانشگاه تهران
دکتر مریم سلامی
دانشگاه تهران
دکتر آرام بستان
پژوهشکده علوم و صنایع غذائی مشهد
دکتر سارا ناجی
پژوهشکده علوم و صنایع غذائی مشهد
دکتر محبوبه سرابی جماب
پژوهشکده علوم و صنایع غذائی مشهد
دکتر شهریار دبیریان
شرکت صنایع شیر ایران
دکتر مرتضی خمیری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مهدی کاشانی نژاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر علی مویدی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر امان محمد ضیایی فر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر علیرضا صادقی ماهونک
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مهران اعلمی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر هدی شهیری طبرستانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر محبوبه کشیری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر مهدی جعفری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر حبیب الله میرزایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکتر میلاد فتحی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر جواد کرامت
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر نفیسه سلطانی زاده
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سید امیرحسین گلی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مسعود نجف نجفی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر لاله مشرف
مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
دکتر احمد رجایی
دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر رضا حاجی محمدی فریمانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر عبدالله همتیان
دانشگاه جهرم
دکتر محمود توکلی
دانشگاه زابل
دکتر محمد امین میری
دانشگاه زابل
دکتر محمدعلی نجفی
دانشگاه زابل
دکتر اقدس تسلیمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر غلامحسین حقایق
دانشگاه زابل