اگر قصد ارسال مقاله کامل را دارید برای پیشگیری از بروز مشکل در داوری از همان ابتدای کار مقاله کامل را ارسال کنید.
گواهی مقالات به نام فرستنده صادر می شود، بنابراین هر شخص باید خود ثبت نام کرده و مقاله اش را ارسال کند.
مشاهده مقاله در صفحه نمایش اطلاعات ثبت نامی و یا در صفحه مقالات من نشان دهنده ارسال موفقیت آمیز مقاله است در ضمن در صورتی که نشانی پست الکترونیکی خود را درست وارد کرده باشید ایمیل تایید دریافت مقاله را نیز از پایگاه همایش دریافت می‌کنید.
پس از اتمام داوریها اطلاع رسانی نتایج از طریق پیام کوتاه یا ایمیل انجام می شود، در ضمن شما می توانید با مراجعه به صفحه مقالات من از وضعیت مقاله خود مطلع شوید.
همانطور که در فراخوان گفته شده است ارسال مقاله اضافه نیازمند پرداخت مبلغی به ازای هر مقاله است.
این یک ویژگی مرورگر است که باعث این امر می شود برای اطمینان از تعویض فایل خود می توانید فایل را با استفاده از کامپیوتر یا مرورگر دیگری دانلود کنید و ببینید که آیا تغییرات منعکس شده یا خیر
پس از رفع مشکل عضویت در انجمن یا ارسال کارت دانشجویی معتبر، مراتب به را دبیرخانه کنگره اطلاع دهید تا اطلاعات‌تان بروزآوری و مشکل برطرف شود.